Наші досягнення

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі є надзвичайно важливою. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема, оскільки потребує діяльних, обдарованих, інтелектуально розвинених громадян. Мета сучасної системи освіти – формування в учнів вмінь самостійно здобувати потрібну інформацію, виокремлювати проблеми, шукати шляхи їх розв’язання. Пошукова активність є своєрідним внутрішнім генератором, який робить людину творчою. Тому розвиток здатності до пошуку, який допомагає людині досягти потенційних можливостей у відносинах зі світом та іншими людьми, і є головним завданням освітньо-виховних інститутів та суспільства в цілому.

МАН забезпечує реалізацію таких основних стратегій роботи з обдарованими дітьми як стратегія “дослідницького навчання” (головною метою якого є активізувати навчання, надати йому дослідницького характеру), стратегія “проблематизації” (передбачається орієнтація на постановку перед школярами проблем різного характеру), стратегія “індивідуалізації” (створення умов для повноцінного прояву й розвитку специфічних особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу).

Педагогічний процес у МАН має свої особливості, які відрізняють його від навчання в школі. Перш за все це форми проведення занять – лекторії з відповідних галузей науки, профільні гуртки, семінарські заняття з проблемних питань, індивідуальна науково-дослідна робота. Навчальні програми гуртків, секцій, лекторіїв охоплюють такі галузі знань і практичної діяльності, які виходять за межі шкільної програми, враховуючи індивідуальні інтереси та творчі можливості конкретних дітей.

Згідно плану Всеукраїнських заходів на 2021-2022 навчальний рік, був проведений І етап Всеукраїнського конкурсу-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. Наша учениця 11 класу Доценко Єлизавета разом з науковим керівником, вчителем зарубіжної літератури, Третяк Ганною Іванівною посіли перше місце. Темою їхньої дослідницької роботи була «Незвичайність поетичної долі французького поета-символіста Артюра Рембо».


Ми вітаємо Короп Вікторію ученицю 4 класу КЗ « Келебердянський ліцей», яка зайняла ІІІ місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.