Нормативні документи

Правила прийому до закладу освіти

Згідно статуту Келебердянського навчально-виховного комплексу п.2.4 та п.2.5.

Зарахування учнів до закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), особової справи учня з попереднього місця навчання (крім дітей, які вступають до першого класу).

Діти зараховуються у дошкільну групу на основі заяви батьків, або осіб, що їх заміняють, свідоцтва про народження, довідки про стан здоров’я, медичної довідки про епідеміологічне оточення.