План заходів, на запобігання та протидії булінгу на 2021-2025 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор В. Мірошник

План

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Комунальному закладі « Келебердянський ліцей»

на 2021 – 2025 навчальний рік

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Діагностичний етап


1

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах


Вересень

Психолог школи

2

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

– спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти;

– опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

– психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

– соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

– визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу

Упродовж року

Класні керівники, класоводи,

практичний психолог школи

Інформаційно-профілактичні заходи


1

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор школи

2

Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

Методична кухня класних керівників

Жовтень

Заступник директора з ВР

3

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

Жовтень

Заступник директора з ВР

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

1 – 11

Упродовж року

Психолог школи

5

Контроль стану попередження випадків булінгу

Нарада при директорі

Квітень

Директор школи

6

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Березень

Психолог школи

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогічний колектив

Упродовж року

Заступник директора з ВР

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти


1

Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

1-4

Упродовж року

Класоводи

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-11

Упродовж року

Класні керівники та класоводи

3

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

5 – 11

Упродовж року

Учитель інформатики

4

Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним»

9-11

Січень

Педагог-організатор

5

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

1-11

Упродовж року

Класоводи, учителі літератури, історії

6

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

1-11

10-14 грудня

Класні керівники та класоводи, учителі правознавства, практичний психолог школи

7

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

1-11

17-21 грудня

Класні керівники та класоводи, учителі-предметники

8

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Сильні духом»

1-11

21-25 січня

Заступник директора з ВР

9

Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібергбулінг»

5-8

Лютий- квітень

Педагог-організатор

10

Урорки антибулінгового спрямування

5 – 11

Упродовж року

Педагог-організатор

Психологічний супровід


1

Діагностика стану психологічного клімату класу

1-11

Упродовж року

Психолог школи

2

Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час

1-11

Упродовж року

Психолог школи

3

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Упродовж року

Психолог школи

4

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Упродовж року

Психолог школи

Робота з батьками


1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

1-11

Упродовж року

Класні керівники та класоводи

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-11

Упродовж року

Психолог школи

3

Порали батькам «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

Січень – Лютий

Психолог школи

4

Інформаційна робота через інтернет-сторінки


Упродовж року

Заступник директора з ВР

Директор Валентина МІРОШНИК