Типові освітні програми

   ПОГОДЖЕНО

   на засіданні педагогічної ради

   Протокол № 1 від 31.08.2023

 

 

                                                                        

 

                                                                          

                                                                         

 

 

 

                                  ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

                  Комунального закладу «Келебердянський  ліцей»

                    Ліплявської сільської ради  Черкаської області

                              на 2023-2024 навчальний рік

( 10-11 класи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗМІСТ

№ п/п                            Назва розділу                                       сторінка

Пояснювальна записка:

-      тип навчального закладу, статус, мета, завдання закладу -               3

-      особливості організації навчального процесу                  -            3

-       структура закладу                                                             -            4

-       режим роботи закладу                                                      -            4

-       структура навчального року                                             -            5

 

Таблиці навчальних планів закладу загальної        -            6

середньої освіти

-   робочий навчальний план для 10-11 класів                                -        6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   робочий навчальний план для 5-9 класів                         -            7

-   робочий навчальний план для  10-11 класів                     -            8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                


ТИП НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
СТАТУС, МЕТА, ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

Комунальний заклад «Келебердянський ліцей» з 2019 року має статус Комунальний заклад  «Келебердянський ліцей» Ліплявської сільської ради Черкаської області (рішення Ліплявської сільської ради від 04.12.2019 № 36-VII)

Мета закладу – створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні і вище державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентно-спроможності, працевлаштування, самовизначення, побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної особистості.

Завдання:

підвищення якості освітніх послуг;

запровадження у закладі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;

забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу;

активізація діяльності закладу в освітньому просторі.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги Закону України «Про освіту» від 05.09.2017р № 2145-УІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня»

Навчальний план на 2023-2024 н.р. складений відповідно:

для 10-11 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти III ступеня , затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408 ( у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493( із змінами) (таблиця 2)

Навчальні плани включають інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додатковий час на  факультативи та індивідуальні  заняття. Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 13.04.2011 р. № 329 та згідно з вимогами оцінювання навчальних досягнень , затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 30.08.2011 р. № 996.

З метою створення системи підтримки та допомоги дітям та їх батькам здійснюється психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу. У закладі працює практичний психолог на 0,5 ставки та соціальний педагог на 0,5 ставки.

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

У 2023-2024 навчальному році мережа  учнів 10-11 класів складає 2 класи:

 

            Режим роботи закладу:

 

Початок навчання о 9 год. 00 хв.

1. Тривалість уроків :

-         Для 1-го класу                                                                 35 хвилин

-         Для 2-4 класів                                                             40 хвилин

-         Для 5-11 класів                                                                45 хвилин

2.     Початок уроків:                                                                     9.00

3.     Кінець уроків:

-         Для 1-4 класів                                                         12.50

-         Для 5-11 класів                                                            15.35

4.     Тривалість перерв після кожного уроку:

-         Після 1-го уроку                                                     10  хвилин

-         Після 2-го уроку                                                          20 хвилин

-         Після 3-го уроку                                                          20 хвилин

-         Після 4-го уроку                                                          10   хвилин

-         Після 5-го уроку                                                          10   хвилин

-         Після 6-го уроку                                                          10  хвилин

 

  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2023-2024 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою у такі терміни:

I      семестр-з 01.09.2023 по 29.12.2023

II      семестр-з 15.01.2024 по 31.05.2024. Канікули: з 23.10.2023 по 29.10.2023 –осінні:   

з 30.12.2024 по 14.01.2024 – зимові:

з 25.03.2024  по 31.03.2024 -  весняні;

з 03.06.2024 по 31.08.2024 – літні.


 

 

 

 


 


                Навчальний план для  10 - 11 класів з українською мовою навчання      

                                             на 2023-2024 навчальний рік                      

                                

№ п/п

 Предмети


Кількість годин на тиждень


10 клас

11 клас

Разом

 

 

                                  Інваріантна  складова
1.                 

Українська мова


2

2

4

2.                 

Українська література


2

2

4

3.                 

Іноземна мова ( англійська мова)


2

2

4

4.                 

Зарубіжна література


1

1

2

5.                 

Історія України


1,5

1,5

3

6.                 

Всесвітня історія


1

1

2

7.                 

Громадянська освіта


2

0

2

8.                 

Математика(алг. і поч. аналізу та геом.)


3

3

6

9.                 

Біологія і екологія


      2

2

4

10.            

Географія


     1,5

1

2,5

11.            

Фізика і астрономія


3

4

    7

12.            

Хімія


1,5

2

3,5

13.            

Технології


1,5

1,5

3

14.            

Інформатика


1,5

1,5

3

15.            

Фізична культура


3

     3

6

16.            

Захист України


1,5

1,5

3

 

РАЗОМ :


30

     29

59

 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів  та предметів за вибором факультативні, індивідуальні та групові заняття


 

 

 

 

Варіативна частина


 

 

 

 

 Факультативи :


 

 

 

 

           Основи медичних знань


1,5

  1,5  

3

 

Індивідуальні заняття


 

 

 

 

Українська мова ( інд.зан.)


1

     1

2

 

Англійська мова ( інд. зан.)


 

     1

1

Гранично допустиме навантаження на  учня33

33

66

ВСЬОГО32,5

32,5

65 

РАЗОМ:   65 годин

 

  Керівник закладу                                                   Валентина МІРОШНИК

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                      

  ПОГОДЖЕНО

  на засіданні педагогічної ради

  Протокол № 1 від 31.08.2023

 

 

 

 

 

 

 ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

                  Комунального закладу «Келебердянський  ліцей»

                    Ліплявської сільської ради  Черкаської області

                              на 2023 – 2024 навчальний рік

 

                                                ( 1- 4 класи)

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗМІСТ

№ п/п                            Назва розділу                                       сторінка

Пояснювальна записка:

-      тип навчального закладу, статус, мета, завдання закладу     -           2

-      особливості організації навчального процесу                 -            2

-       структура закладу                                                             -            3

-       режим роботи закладу                                                      -            3

-       структура навчального року                                             -            4

 

Таблиці навчальних планів закладу загальної        -         5-7

середньої освіти

-   робочий навчальний план для 1-2 класів                                 -            6

-   робочий навчальний план для 3-4 класів                                 -            7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                


ТИП НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
СТАТУС, МЕТА, ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

Комунальний заклад «Келебердянський ліцей» з 2019 року має статус   Комунальний заклад  «Келебердянський ліцей» Ліплявської сільської ради Черкаської області (рішення Ліплявської сільської ради від 04.12.2019 № 36-VII)

Мета закладу – створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні і вище державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентно-спроможності, працевлаштування, самовизначення, побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної особистості.

Завдання:

підвищення якості освітніх послуг;

запровадження у закладі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;

забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу;

активізація діяльності закладу в освітньому просторі.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги Закону України «Про освіту», підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  № 630, постанови кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 « Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1272 « Про затвердження типових освітніх програм для 1- 2 класів закладів загальної середньої освіти» наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1273 « Про затвердження типових освітніх програм для 3- 4 класів закладів загальної середньої освіти»

Навчальний план на 2023-2024 н.р. складений відповідно:

для 1- 2 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН від 08.10.2019 № 1272 ;

для 3- 4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН від 08.10.2019 № 1273 ;

        При визначенні гранично допустимого навантаження учнів враховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин.

Навчальні плани включають інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додатковий час на  факультативи та індивідуальні  заняття. Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

З метою створення системи підтримки та допомоги дітям та їх батькам здійснюється психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу. У закладі працює практичний психолог на 0,5 ставки та соціальний педагог на 0,5 ставки.

Для учнів 2-4 класів створено групу продовженого дня .

 

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

У 2023-2024 навчальному році мережа  початкових класів  складає 4 класи.

  

                                                         

            Режим роботи закладу:

Початок навчання о 9 год. 00 хв.

1. Тривалість уроків :

-         Для 1-го класу                                                                 35 хвилин

-         Для 2-4 класів                                                                  40 хвилин

-         Для 5-11 класів                                                                45 хвилин

2.     Початок уроків:                                                                     9.00

3.     Кінець уроків:

-         Для 1-4 класів                                                         12.50

-         Для 5-11 класів                                                       15.35

4.     Тривалість перерв після кожного уроку:

-         Після 1-го уроку                                                          10  хвилин

-         Після 2-го уроку                                                          20 хвилин

-         Після 3-го уроку                                                          20 хвилин

-         Після 4-го уроку                                                          10   хвилин

-         Після 5-го уроку                                                          10   хвилин

-         Після 6-го уроку                                                          10  хвилин

.

Режим роботи ГПД 1-4-х класів

13.30 – 13.40  Прихід у групу. Взаємоінформація з учителями. Ознайомлення з домашніми завданнями. Збір учнів

13.40 – 14.00  Обід

14.00 – 14.40  Виховна година. Індивідуальна робота

14.40 – 15.30  Самопідготовка

15.30 – 15.40  Відправка додому


  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2023-2024 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою у такі терміни:

I      семестр-з 01.09.2023 по 29.12.2023

II      семестр-з 15.01.2024 по 31.05.2024. Канікули: з 23.10.2023 по 29.10.2023 –осінні:   

з 30.12.2024 по 14.01.2024 – зимові:

з 25.03.2024  по 31.03.2024 -  весняні;

з 03.06.2024 по 31.08.2024 – літні.

Навчальні екскурсії в 1-4 класах (03 червня – 07 червня),  організовуються відповідно до інструктивно – методичних листів Міністерства освіти і науки України МОНУ від 06.02.2008 №1/9 – 61.


 

 

 

 


 

 


Типовий  навчальний план для  1 класу
з українською мовою навчання на 2023-2024 н.р.

                                                Типова освітня програма початкової освіти,

                                               розроблена під керівництвом О. Я. Савченко

 

Навчальні предмети

 
1

РАЗОМ

 

Українська мова

7

  7


Іноземна мова (англ.мова)

  2

       2

 

Математика

  4

       4

 

Я досліджую світ

  3

  3

 

Мистецтво

2

  2

 

Дизайн і технології

1

  1

 

Фізична культура

3

  3

 

 

Усього

19+3

       19+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

 

Індивідуальні консультації

  

     

 

 Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

23

23 

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету.

22

     22

 

 

РАЗОМ -     22 години        

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план для 3-4 класів
  з українською мовою навчання на 2023-2024 н. р.

                                                Типова освітня програма початкової освіти,

                                             розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна

 

 

Навчальні предмети

 

3

4

РАЗОМ

 

Українська мова

5

5

   10


Іноземна мова (англ.мова)

  3

3

       6

 

Математика

  4

4

       8

 

Я досліджую світ

  7

7

  14

 

Інформатика

  1

1

   2

 

Мистецтво

2

2

   4

 

Фізична культура

3

3

   6

 

 

Усього

22+3

 22+3

   44+6

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

Індивідуальні консультації

   1  

 

 1


 Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

23

23

  46 

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету.

26

25

     51

 

 

РАЗОМ     - 51  година        

 

 

      ВСЬОГО :  – 98 годин

 

 

Керівник  закладу                                                              Валентина МІРОШНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовий  навчальний план для   учнів 2 класу
з українською мовою навчання на 2023-2024 н. р.

                                                Типова освітня програма початкової освіти,

                                               розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна

 

Навчальні предмети

 
2

РАЗОМ

 

Українська мова

5

      5


Іноземна мова (англ.мова)

3

       3

 

Математика

3

       3

 

Я досліджую світ

7

  7

 

Мистецтво

2

   2

 

Фізична культура

3

   3

 

Інформатика

1

1

 

 

Усього

 21+3

   21+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

 

Індивідуальні консультації

1

      1

 

 Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

22

   22

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету.

25

     25

 

 

РАЗОМ     - 25 годин        

 

 


 

  ПОГОДЖЕНО

  на засіданні педагогічної ради

  Протокол № 1 від 31.08.2023

 

 

 

 

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

                  Комунального закладу «Келебердянський  ліцей»

                    Ліплявської сільської ради  Черкаської області

                                      на 2023- 2024 навчальний рік

( 5- 6 класи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

№ п/п                            Назва розділу                                       сторінка

Пояснювальна записка:

-      тип навчального закладу, статус, мета, завдання закладу -               3

-      особливості організації навчального процесу                  -            3

-       структура закладу                                                             -            4

-       режим роботи закладу                                                      -            4

-       структура навчального року                                             -            4

 

Таблиця навчального плану закладу загальної       -            5

середньої освіти

-   робочий навчальний план для учнів 5 класу                        -               5

- робочий навчальний план для учнів 6 класу                         -            6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                


ТИП НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
СТАТУС, МЕТА, ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

Комунальний заклад «Келебердянський ліцей» з 2019 року має статус Комунальний заклад  «Келебердянський ліцей» Ліплявської сільської ради Черкаської області (рішення Ліплявської сільської ради від 04.12.2019 № 36-VII)

Мета закладу – створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні і вище державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентно-спроможності, працевлаштування, самовизначення, побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної особистості.

Завдання:

підвищення якості освітніх послуг;

запровадження у закладі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;

забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу;

активізація діяльності закладу в освітньому просторі.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги Закону України «Про освіту» від 05.09.2017р № 2145-УІІІ,Закону України « Про повну  загальну середню освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 « Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»

Навчальний план на 2023-2024 н.р. складений відповідно:

    для учнів 5 - 6 класу – за Типовою освітньою програмою  для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН від 19.02.2021 № 235 ( додаток 3);

Навчальні плани включають інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

З метою створення системи підтримки та допомоги дітям та їх батькам здійснюється психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу. У закладі працює практичний психолог на 0,5 ставки та соціальний педагог на 0,5 ставки.

 

 

 

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

У 2023-2024 навчальному році мережа 5 - 6 класів складає 2 класи:

 

            Режим роботи закладу:

Початок навчання о 9 год. 00 хв.

1. Тривалість уроків :

-         Для 1-го класу                                                                 35 хвилин

-         Для 2-4 класів                                                                  40 хвилин

-         Для 5-11 класів                                                                45 хвилин

2.     Початок уроків:                                                                     9.00

3.     Кінець уроків:

-         Для 1-4 класів                                                         12.50

-         Для 5-11 класів                                                            15.35

4.     Тривалість перерв після кожного уроку:

-         Після 1-го уроку                                                          10  хвилин

-         Після 2-го уроку                                                      20 хвилин

-         Після 3-го уроку                                                          20 хвилин

-         Після 4-го уроку                                                          10   хвилин

-         Після 5-го уроку                                                      10   хвилин

-         Після 6-го уроку                                                          10  хвилин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2023-2024 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою у такі терміни:

I      семестр-з 01.09.2023 по 29.12.2023

II      семестр-з 15.01.2024 по 31.05.2024. Канікули: з 23.10.2023 по 29.10.2023 –осінні:   

з 30.12.2024 по 14.01.2024 – зимові:

з 25.03.2024  по 31.03.2024 -  весняні;

з 03.06.2024 по 31.08.2024 – літні.

 Навчальні екскурсії та практика в 5-6 класах (03 червня – 12 червня) організовуються відповідно до інструктивно – методичних листів Міністерства освіти і науки України МОНУ від 06.02.2008 №1/9 – 61.


 

 

                         Навчальний план для учнів 5  класу                                                          

          з українською мовою навчання на 2023-2024 н.р.

 

Освітня галузь

 

 

Орієнтований перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів

 

5 клас

Разом


   Мовно – літературна

Українська мова

  4

4Українська література

  2

2Іноземна мова

  3

3Зарубіжна література

  2

2


   Математична

Математика

  4

4


   Природнича

Пізнаємо природу ( інт.курс)

  2

2


   Соціальна і

   Здоров’язбережувальна

Здоров’я, безпека та добробут         

( інт.курс)

  1

1 Етика

  1

1


Громадянська та історична

 Вступ до історії України та    

 громадянської освіти

  1

1


    Інформатична

 Інформатика

  2

2


Технологічна

 Технології

  2

2


  Мистецька

  Музичне мистецтво

  1

1


 

  Образотворче мистецтво

  1

1


  Фізична культура

  Фізична культура

  3

3


   Разом ( без фізичної культури + фізична культура)


  26+3

 26+3


  Додаткові години для  вивчення предметів освітніх            

  галузей, курсів за вибором, проведення  індивідуальних

     консультацій  та групових занять


  

  


  Гранично допустиме навчальне навантаження


28

 28


  Всього ( без фізичної культури + фізична культура; без урахування

поділу класів на групи)


  26+3

  26+3


  

РАЗОМ:  29 годин

    

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Навчальний план для учнів 6  класу                                                          

          з українською мовою навчання на 2023-2024 н. р.

 

Освітня галузь

 

 

Орієнтований перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів

 

6 клас

Разом


   Мовно – літературна

Українська мова

  4

4Українська література

  2

2Іноземна мова

  3

3Зарубіжна література

  2