Бібліотека


Додаток З

до листа Міністерства освіти і науки України 16,12.2021 № 1/22048-2 Результати вибору

електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних

працівників

Повна назва закладу освіти Комунальний заклад" Келебердянський ліцей" Ліплявської сільської ради Черкаської області___________________________________________________________


Область Черкаська область_____________________________________

Район (місто) р-н Черкаський,ттг Ліплявська,с. Келеберда, вул. Гайдара,44

Код ЄДРПОУ закладу освіти 33353772_______________________________

№ закладу освіти в ІТС «ДІСО»№ 4232______________________________


1. «

Всесвітня історія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Ладиченко Т. В., Осмоловський С. 0., Мальований 0. 0.

2.

Васильків І, Д, Островський В. В., Басюк 0. Я, Паршин І. Л., Костікова М. І.

3.

Полянський П. Б.

4.

Сорочинська Н. М.

5.

Щупак І. Я., Бурлака 0. В., Власова Н. С., Піскарьова І. 0., Посунько А. Л., Секиринський Д. 0.

6.

Гісем 0. В., Мартинюк 0. 0.

Українська

19

1

2,1,3,4,5


2. «

нформатика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти, *

Автор(и)

Мова

Кількість для


Альтернативапідручника

учнів

вчителів


1.

Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л, А., Шакотько В. В,

Українська

19

1

3,2,5,4

2.

Казанцева 0. П., Стеценко І. В.

3.

Морзе Н, В., Барна 0, В.

4.

Коршунова 0. В., Завадський І, 0., Стасюк 3. Р., Потієнко В. 0.

5.

Бондаренко 0. 0., Ластовецький В. В., Пилипчук 0. П., Шестопалов Є. А,

3. «

Історія України» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Мова

Кількість для


Альтернативапідручника

учнів

вчителів


1.

Хлібовська Г. М., Крижановська М. Є., Наумчук 0. В.

2.

Пометун 0.1., Дудар 0. В.

3.

Власов В. С., Панарін 0. Є., Топольницька Ю. А.

4.

Сорочинська Н, М.

5.

Щупак І. Я., Бурлака 0, В., Власова Н. С., Врадій Є. А., Галушко К. Ю., Гирич 1 Б., Громенко С. В, Кронгауз В. 0., Мороко В. М., Піскарьова І. 0., Посунько А. Л., Репан 0. А., Секиринський Д, 0., Старченко Н. П., Турченко Ф. Г., Черкас Б. В.

6,

Гісем 0. В., Мартинюк 0. 0,

Українська

19

1

3,2,4,1,5


4. «Основи правознавства» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти


Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1,

Васильків 1. Д,, Кравчук В, М.

2.

Філіпенко Т. М., Сутковий В. Л,


' 3.

Наровлянський 0. Д.

Українська

19

1

6,1,5,4,7

4.

Ремех Т. 0., Пометун О. І.

5.

Ратушняк С. П.

6.

Андрусишин Б. І., Берендєєв С. 0., Губань Р. В.

7.

Святокум 0. Є.


Протокол педагогічної ради №

і. ,

Директор


1 від 12.01.2022


В. М. Мірошник


(підпис)
Додаток З

до листа Міністерства освіти і науки України 16.12,2021 № 1/22048-2 Результати вибору

електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних

працівників

Повна назва закладу освіти Комунальний заклад" Келебердянський ліцей" Ліплявської сільської ради Черкаської області___________________________________________________________


Область Черкаська область____________________________________

Район (місто) р-н Черкаський,ттг Ліплявська,с. Келеберда, вул. Гайдара,44


Код ЄДРПОУ закладу освіти 33353772_______________________

№ закладу освіти в 1ТС «Д1СО»№ 4232_____________________

1. «Алгебра» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти


Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Бевз Г. ПБевз В. Г.

Українська

19

1

2,5,3,4

2.

Ісхер 0. С.

3.

Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. 0., Кінащук Н. Л.

4.

Тарасенкова Н. А„ Богатирьова І. М., Коломієць 0. М., Сердюк 3. 0

5.

Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.


2. «Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти


Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Буренко В. М.

2.

Карпюк 0. Д.

Українська

19

1

3,1

3.

Несвіт А. М.

3. «

Біологія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Андерсон 0. А., Вихренко М. А., Чернінський А. 0.

2.

Задорожний К. М.

3.

Соболь В. І.

Українська

19

1

1,2,4

4.

Осгапченко Л. І., Балан П. Г., Поліщук В. П.

4. «

еографія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Довгань Г. Д., Стадник 0. Г.

2.

Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш, Довгань А. І.

3.

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.

4.

Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В.

5.

Бойко В. М., Дітчук І. Л., Гринюк Т. А., Смаль І. В., Харенко І. М.

Українська

19

1

4,1,3,2

5. «

Геометрія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський 0. Ф., Єршов С В.

»1

.2.

Істер 0 С,


\\Ч"з.

Бевз Г, П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.

Українська

19

1

4,1,2,5

4.

Бурда М. І., Тарасенкова Н. А.

5.

Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.


6. «Зарубіжна література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти


Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Ніколенко 0, М., Зуєнко М. 0., Стороха Б. В., Туряниця В.Г., Орлова 0 В.

2.

Волощук Є. В., Звиняцьковський В. Я, Філенко 0. М.

3,

Кадоб'янська Н. М, Удовиченко Л. М.

4.

МіляновськаН Р.

5.

Ісаєва 0. 0., Клименко Ж. В., Мельник А. 0., Бицько 0. К.

6.

Ковбасенко Ю І., Ковбасенко Л. В.

Українська

19

1

2,5,3,4,1

7. «

Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної се

редньої освіти
Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Гайдамака 0. В.

2.

Масол Л, М.

Українська

19

1

1

8. «Основи здоров’я» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти


Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.

Українська

19

1

5,2,4,3

2.

Гущина Н. І., Василенко С. В., Колотій Л. П,

3.

Тагліна 0. В.

4.

Поліщук Н. М.

5,

Бойченко Т. Є., Василашко І. П., Гурська 0. К., Польова М. Б., Коваль Н. С., Попадюк С. А.

9. «Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освітиАвтор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Борзенко 0 І., Лобусова 0. В

2.

Авраменко 0. М.

Українська

19

1

1,4,3

3.

Слоньовська 0. В., Мафтин Н. В., Вівчарик Н. М., Курінна Н. С., Шевчук Л. Т,

4.

Коваленко Л. Т., Бернадська Н. 1.


10, «Українська мова» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти


Автор(и)

Мова

підручника

Кількість для


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Заболотний В. В., Заболотний 0. В.

2.

Глазова 0. П,

3.

Авраменко 0. М.

Українська

19

1

2,1


11, «Фізика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти


Автор(и)

Мова

підручника

Кількість лля


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Сиротюк В. Д.

Українська

19

1

2,3

2.

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. 0., Божинова Ф. Я , Кірюхіна 0. 0., за редакцією Бар'яхтара В. Г., Довгого С. 0.

3.

Засєкіна Т. М., Засєкін Д. 0.


12. «Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти


Автор(и)

Мова

підручника

Кількість лля


Альтернатива
учнів

вчителів


1.

Попель П. П., Крикля Л. С.

2.

Григорович 0. В.

Українська

19

1

3,1,4

3.

Савчин М. М.

4.

Ярошенко 0. Г.


Протокол педагогічної ради № 1 від 12.01.2022


Директор

В. М. Мірошник

(підпис)